POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Ochrona danych osobowych 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną Internetową https://www.trattoriarimini.pl, (zwaną dalej „strona Internetowa”), w trosce o Państwa prywatność, prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Operatorem tej witryny i stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych za jej pośrednictwem jest RIMINI PIZZA & TRATTORIA Adam Bogacki, Rynek 20 5-840 Brwinów. 
Przetwarzamy dane osobowe zgromadzone podczas odwiedzania naszej Strony internetowej, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o tym, które dane osobowe są gromadzone i przechowywane, podczas odwiedzania naszej Strony internetowej lub korzystania z naszych usług oferowanych za pośrednictwem innych stron internetowych. Ponadto przekazujemy informacje na temat, w jaki sposób i na jakiej podstawie dane osobowe użytkownika zostaną wykorzystane, jakie przysługują prawa w odniesieniu do wykorzystywanych danych osobowych oraz o możliwościach kontaktu z nami użytkowników.  

 1. Przetwarzanie danych osobowych i cel ich przetwarzania
  1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, art. 4 nr 1 Rozporządzenia UE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej „RODO“). Przykładowo: Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia. Dane, które nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika, takie jak dane statyczne lub anonimowe, nie są danymi osobowymi.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Z wyjątkiem adresów IP przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które podasz nam dobrowolnie na przykład w procesie rejestracji, jako osoba poszukująca pracy, wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie internetowej. Dokładniej, zbieramy następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Nr telefonu
 • Adres-email

Możesz odwiedzić naszą Stronę internetową, bez ujawniania jakichkolwiek informacji o swojej tożsamości. Gdy odwiedzasz naszą Stronę internetową, przeglądarka automatycznie wysyła informacje na serwer naszej Strony internetowej, które przechowywane są tymczasowo w pliku dziennika. W takich informacjach Twoja tożsamość nie jest ujawniana. 
Informacje, które są zbierane bez udziału użytkownika i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia, po okresie sześciu miesięcy to:

 • adres IP,
 • data i dokładny czas dostępu,
 • nazwa i adres URL,
 • przeglądarkę, z której korzystasz i jeśli to konieczne informacje o systemie operacyjnym,
 • witryny internetowe, z których system użytkownika przesyła do naszej witryny internetowej (serwer odsyłający),
 • witryny internetowe, które odwiedza użytkownik na naszej Stronie internetowej.

 
Gromadzenie i przetwarzanie tych danych ma na celu, umożliwienie korzystania z naszej Strony internetowej (linkowanie). Dane te przechowywane są tylko z przyczyn technicznych i nigdy nie są przypisane do konkretnej osoby. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym rozumieniu jest Art. 6 pkt. 1 lit. b RODO. Ponadto gromadzenie tych danych służy do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także do technicznego zarządzania infrastrukturą sieci. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej Strony internetowej jak również ciągłości komunikacji.

 1. Korzystanie z formularza kontaktowego 

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej Stronie internetowej. Podanie poniższych danych jest niezbędne, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania:

 • imię i nazwisko
 • prawidłowy adres e-mail
 • prawidłowy numer telefonu


Celem gromadzenia danych osobowych w formularzu kontaktowym jest identyfikacja osoby, z którą będziemy się kontaktować i możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie przy zastosowaniu pożądanego przez użytkownika sposobu komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu otrzymywania i przetwarzania twoich zapytań w sposób opisany powyżej, jesteś zobowiązany do przekazania nam tych informacji. Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie zaakceptować i przetworzyć Twoich zapytań.
Wtyczki społecznościowe: Facebook, Instagram
Na naszej Stronie internetowej możesz znaleźć wtyczki tzw. Social Plug-ins do niektórych serwisów społecznościowych, które możesz łatwo rozpoznać używając logo danej sieci społecznościowej:
 
Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Avea.Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebook i ich wygląd można znaleźć tutaj:
https://developers.facebook.com/docs/plugins
Instagram którego właścicielem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 IrelandPrzegląd wtyczek Linkedin oraz ich wygląd można znaleźć tutaj:  
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
 
Przeglądanie filmów (YouTube)
 
Niektóre filmy osób trzecich są umieszczane w niektórych miejscach na naszej Stronie internetowej. Są to filmy na platformie "YouTube". YouTube jest dostarczany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Odtwarzanie video odbywa się wyłącznie w trybie „zaawansowanej ochrony danych“ dostawcy. W rezultacie po kliknięciu pliku wideo przechowujesz na swoim komputerze plik cookie służący do zbierania danych i jeśli to konieczne, uruchamiasz inne gromadzenie i przetwarzanie danych, których my nie możemy kontrolować.
Jeżeli masz konto na YouTube i zalogujesz się do serwisu YouTube, po zalogowaniu się na naszej Stronie internetowej, informacje mogą być związane z wizytą na naszej Stronie internetowej, poprzez kliknięcie w Video powiązane z kontem YouTube. Aby temu zapobiec, musisz wylogować się ze swojego konta na YouTube przed przeglądaniem naszej Strony internetowej i oglądaniem filmów.
Więcej informacji o polityce prywatności sieci społecznościowej Google, znajdziesz pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Jeżeli nie chcesz przesyłać danych do serwisu YouTube, nie klikaj filmów video na naszej Stronie internetowej.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku aplikacji o pracę złożonej online 

Przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się wyłącznie w ramach procesu ubiegania się o przyjęcie do pracy oraz w celu ewentualnego obsadzenia wakatu w 
Przed wypełnieniem formularza kontaktowego i wypełnieniem danych osobowych, poprosimy Cię o wyrażenie zgody. Podstawą prawną do wyrażenia Twojej zgody jest art. 6 pkt. 1 lit. aRODO, którą można odwołać w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.
Zasadniczo preferujemy aplikacje CV za pośrednictwem formularza online. Jest to szybki i łatwy sposób, pozwalający zaoszczędzić papier. W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy również wnioski pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Są one natychmiast przyjmowane przez Managera RIMINI PIZZA & TRATTORIA Adam Bogacki. Przechowujemy przesłane do nas, zarówno drogą elektroniczną jak i papierową, aplikacje przez okres rekrutacji na dane stanowisko, chyba, że kandydat wyraził zgodę na wykorzystanie jego aplikacji również w dalszych procesach rekrutacyjnych. 

 1. Prawa zainteresowanych osób

Jako osoba, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO, masz prawo do opisanych poniżej praw. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się z nami w następujący sposób:
pisząc do nas na adres RIMINI PIZZA & TRATTORIA Adam Bogacki
Rynek 20 05-840 Brwinów
pisząc na adres e-mail: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Prawo do udzielenia informacji

Zgodnie z art. 15 RODO, masz prawo żądania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Twojej osoby są przetwarzane. Jeżeli tak, masz prawo uzyskać dodatkowe informacje wymienione w art. 15 ust. 1 pkt. a-h, lub ust. 2 RODO.

 1. Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli przetwarzane dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 RODO, możesz wystąpić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to dotyczy w szczególności osób, które:
- kwestionują dokładność swoich danych - na okres, pozwalający sprawdzić prawidłowość i dokładność tych danych; lub
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; dalej
- w przypadku, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, chyba, że są potrzebne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń prawnych, lub innych istniejących między nami spornych kwestii.
4.4. Prawo do usunięcia
Zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO, możesz poprosić o natychmiastowe usunięcie danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Warunki te obejmują w szczególności prawo do usunięcia danych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędnych do tych celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone i nie są już potrzebne w innych przypadkach, jak również w przypadku nieautoryzowanego przetwarzania, istnienia konfliktu lub zobowiązania do usunięcia na mocy prawa Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam udostępniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 1RODO, masz prawo przekazać osobie trzeciej, takie dane osobowe, które podałeś.

 1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo z przyczyn wynikających z sytuacji, która ma dla Ciebie szczególne znaczenie, w dowolnym czasie do wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, a które zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, zgodnie z art. 21 RODO. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie wykazać niezbędne powody do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 1.  Wycofanie zgody

Ponadto, w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, aż do jej odwołania.

 1. Zautomatyzowanie decyzji w indywidualnych przypadkach lub działania profilowane 

Nie używamy żadnego automatycznego przetwarzania danych w celu podjęcia decyzji – w tym profilowania.

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od innych środków prawnych lub sądowych, masz prawo do złożenia skargi o domniemanym naruszeniu do organu nadzorczego, mającego siedzibę w państwie członkowskim w miejscu Twojego zamieszkania, miejscu pracy, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych, które Ciebie dotyczą narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Organem Nadzoru na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych/usuwanie danych osobowych


Zwykle usuwamy lub anonimizujemy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, chyba, że dalsze przechowywanie danych jest konieczne w ramach obowiązku prawnego.
W szczególności przechowujemy różne kategorie danych osobowych w następujących okresach (dane osobowe są przechowywane dłużej, jeśli jest to wymagane ze względu na ustawowe okresy retencji):  
Dane osobowe, które zebraliśmy, w celu wykonania konkretnej umowy, są przechowywane u nas przez okres trzech lat od momentu pełnego wypełnienia wzajemnych zobowiązań umownych, a następnie automatycznie usuwane na koniec roku.
Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, będziemy przechowywać dane osobowe, w celu wysyłania newslettera dopóki nie zrezygnujesz z jego subskrypcji.
Zebrane dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu zapytania w ciągu sześciu miesięcy, chyba, że wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z innym zachowaniem terminu.
Jeżeli pozostawiłeś swoje dane osobowe, w celach rekrutacji za pomocą naszego formularza online, przechowujemy Twoje dane przez okres trwania rekrutacji na konkretne stanowisko, chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie ich również dla celów innych toczących się rekrutacji, wówczas przez czas trwania każdej z nich.

 1. Zmiana celu przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celach innych niż opisane będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy pozwolą na to przepisy, lub jeśli wyraziłeś zgodę na zmianę celu przetwarzania danych. W przypadku dalszego przetwarzania do innych celów, niż, dla których pierwotnie zostały zebrane, poinformujemy Cię o tych innych działaniach, przed dalszym przetwarzaniem Twoich danych osobowych i przedstawimy Ci wszystkie istotne informacje.

 1. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim/odbiorcom danych osobowych.

 
Dane osobowe gromadzone i przechowywane u nas, w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do sprzedaży, handlu lub kredytowania. Twoje dane osobowe nie będą również przekazywane osobom trzecim. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Przekazywanie danych może się odbywać na przykład w celu egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, nielegalnego korzystania z naszej strony internetowej, ofert lub wniesienia skargi (jeżeli istnieją konkretne oznaki nielegalnego lub stanowiącego nadużycie zachowania). Dalsze przekazywanie danych osobowych może nastąpić tylko w celu egzekwowania warunków użytkowania lub wykonania innych umów.  Zgodnie z prawem, jesteśmy również zobowiązani do dostarczenia informacji do określonych organów publicznych na ich żądanie. Są to to organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania. Przekazanie tych informacji opierać się będzie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zwalczaniu nadużyć, zwalczania przestępstw oraz zapewnienie egzekwowania i egzekwowania roszczeń. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f RODO.
 
Kontakt
Jeżeli chcesz uzyskać informacje o swoich danych osobowych, aby je poprawić, jeśli są nieprawidłowe, zablokować lub usunąć, lub wyniknęły inne problemy związane z wykorzystaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
RIMINI
PIZZA & TRATTORIA

Adam Bogacki
Rynek 20
05-840 Brwinów
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.